Veilig ondernemen!!!Doe je samen
Home
Nieuwsbrieven
Stichting
Protocollen
Deelnemende partijen
Gemeente
Politie
Brandweer
Ondernemers
Bedrijventerreinen
Wetenswaardigheden
Contact
Interessante links
Sitemap

 

Taak van de gemeente

 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de regie op veiligheid; verleent subsidie en gaat over infrastructurele maatregelen (zoals groenvoorziening en verlichting)
 
Situatie in gemeente Hardinxveld-Giessendam
 
 1. Gunstige situatie criminaliteit, afgezet tegen de regio
 2. Heeft zonder meer te maken met collectieve beveiliging, waarbij preventie belangrijk is
 3. Concept werkt maar kan en moet beter
 4. Stichting werkt daar hard aan
 5. Proberen Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen
 6. Subsidie is aangevraagd en toegekend door Ministerie van Justitie
Enige succesfactoren
 
 1. Regionaal gezien één van de voorlopers
 2. Fysieke maatregelen met digitale registratie
 3. Goede daadwerkelijke samenwerking Alert Security en de politie met name informatie-voorziening
 4. Heeft inmiddels in de opsporing positieve resultaten opgeleverd
 5. Aanpak criminaliteit op bedrijventerreinen heeft in de regio prioriteit (denktank bestuur-politie) Internet
 
Website gemeente Hardinxveld-Giessendam:  http://www.hardinxveld-giessendam.nl/
Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam